Universell utforming på bizzy.no

Ta kontakt med oss på ung.kultur@viken.no hvis det er deler av siden som ikke er universelt utformet.

Her her link til bizzy.no sin innsending av tilgjengelighetserklæring.