Kategorier
Aktuelt

Søk midler!

Juni 2022 lanserte enhet for Ung kultur i Viken Fylkeskommune en ny tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. 

Les mer om tilskuddsordning og søk her!

Søknadsfristen er løpende.

Vi legger til grunn at ung medvirkning er nøkkelen i å utvikle et godt og relevant tilbud for målgruppen. For å kunne søke må du derfor ha, eller ønske å få, et bevisst forhold til hvordan du arbeider med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet. Søknader der unge involveres vil bli prioritert.

All aktivitet som skapes gjennom de ulike tilskuddene skal publiseres i bizzyappen.