Søk midler!

Juni 2022 lanserte enhet for Ung kultur i Viken Fylkeskommune en ny tilskuddsordning. Formålet med tilskuddsordningen er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. […]

Last ned appen

Last ned bizzy-appen i App Store eller på Google Play.