Hvem er bizzy?

bizzy er en del av porteføljen til enhet for ung kultur i seksjon for kulturutvikling i Viken Fylkeskommune.

Ung kultur skal bidra til å skape aktivitet av, med og for unge i alderen 13–30 år. Vi jobber med satsinger, nettverk og kompetanseheving for en ung målgruppe.  

Ansvarsoppgavene omfatter blant annet event-appen Bizzy, UKM i Viken, Imagine, talentutviklingsprogram, Mediefabrikken, tilskudd til økt ung deltakelse og medvirkning og tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge. Vi gir også tilskudd til piloter eller samarbeidsprosjekter som utvikler kunnskap om unges behov, og som utvikler nye virkemidler og tiltak for målgruppen. 

Ung kultur jobber samtidig kontinuerlig tett med målgruppa og med bizzyCrew.

bizzyCrew  

En elevgruppe fra Åssiden VGS som i valgfaget «Medieutvikling» har bizzy som case, og bistår med markedsføring av appen. Siden oppstart av appen i 2018 har fire elevkull, eller bizzyCrew som de kaller seg, stått på stand, laget reklamefilmer, driftet appens SoMe kanaler og representert appen i en rekke formelle og uformelle forum.  De har designet sine egne gensere, møtt kulturministeren, laget konkurranser og utformet reklamekampanjer.  

I tillegg til å drive markedsføring rettet mot ungdom er bizzyCrew en meget viktig referansegruppe i videreutviklingen av appen. bizzyCrew og Ung kulturenheten bruker ukentlig tid sammen. Dette samarbeidet er en viktig del av satsingen på utstrakt ungdomsmedvirking i arbeidet med appen.