Er du interessert i å få vite mer om hvordan bizzy har arbeidet forrige år?

I årsrapporten for 2021 vil du kunne lese mer om pandemiens påvirkning for bizzyappen, spennende nøkkeltall og relevant statistikk, om administrasjon og drift, kommunikasjon og markedsføiring og hvordan vi har videreutviklet appen.

Her kan du laste ned årsrapporten for 2021.

Ta gjerne kontakt med oss om du har tanker og kommentarer tilknyttet rapporten.